De invloed van Influencermarketing op het koopgedrag van de consument

Het effect van het bereiken van de doelgroep

Een andere reden waarom influencermarketing effectief is, is het feit dat met influencers een specifieke doelgroep bereikt wordt. Het is hierbij wel belangrijk dat de influencer overeenkomsten heeft met de organisatie. Influencermarketing is effectief op het moment dat een influencer de juiste boodschap zendt naar het juiste publiek. Het effect is naar verwachting groter op het moment dat een sportinfluencer een sportschoen aanprijst. Dit komt door de autoriteit die de influencer (on)bewust heeft.

Advertenties werken in het algemeen

Daarentegen stelt de Universiteit van Tilburg dat advertenties in het algemeen effect hebben op het koopgedrag van consumenten en dat influencermarketing daar niet uniek in is. In het experiment verdeelde de universiteit de 94 participanten onder in drie groepen. Deze groepen werden elk aan een andere advertentie blootgesteld. Groep 1 zag een advertentie op social media afkomstig van een bedrijf, groep 2 afkomstig van een influencer en groep 3 afkomstig van een beroemdheid. Het doel van het onderzoek was achterhalen welk component de meeste invloed heeft op het koopgedrag van de consument. Uit de resultaten is gebleken dat de participanten geen significante voorkeur hadden voor één van de drie componenten. Zowel influencermarketing als advertenties afkomstig van een bedrijf bleken invloed te hebben op het koopgedrag. Het onderzoek stelt dat het belangrijkste is dat de advertentie gezien wordt. Hierdoor krijgt een bedrijf een plaats in het hoofd van de consument. Daarom stelt de Universiteit van Tilburg dat advertenties in het algemeen effect hebben op het koopgedrag en dat influencermarketing niet effectiever is dan andere advertenties.

Niet effectief bij het werven van nieuwe klanten

Splendid Communication geeft aan dat influencermarketing geen effectief middel is om nieuwe klanten te werven. De resultaten van de jaarlijkse enquête wijzen erop dat influencermarketing niemand overtuigt die niet al bekend is met het merk. 80% van de ondervraagden geeft namelijk aan dat zij niet beïnvloed wordt door een influencer op het moment dat zij niet bekend is met het bedrijf of eerder een aankoop bij dat merk heeft overwogen. Hieruit blijkt dat influencermarketing weinig effect heeft op het moment dat het bedrijf nog niet bekend is bij de achterban van de influencer.

Gesponsord is niet oprecht

Tot slot verliest influencermarketing haar kracht op het moment dat de influencer vermeldt dat het om een gesponsord bericht gaat. De universiteit van Gent onderzocht of het effect van influencermarketing verandert op het moment dat de influencer eerlijk is over de commerciële intentie. Wanneer een influencer ervoor kiest om samenwerkingen aan te gaan, bevindt zij zich op de grens tussen het delen van zijn of haar eerlijke mening en het delen van een mening omdat zij daar geld voor krijgt. Door de nieuwe regelgevingen in Nederland zullen influencers vanaf nu rekening moeten houden met het feit dat zij hun commerciële samenwerkingen moeten vermelden. Uit de resultaten blijkt dat het openlijk uitkomen voor commerciële samenwerkingen tussen influencers en bedrijven inderdaad effect heeft op de manier waarop de advertentie wordt ontvangen. Dit resulteert in een achterban die twijfelt aan de oprechtheid van de influencer en wantrouwig is richting het gepromote merk, waardoor influencermarketing niet het gewenste effect bereikt.

Conclusie

Het effect van influencermarketing op de aankopen van consumenten is er. Influencermarketing is een effectief instrument met een sterke invloed op jongere generaties. Daarnaast is influencermarketing effectief, omdat er een specifieke doelgroep wordt bereikt die kan worden gesegmenteerd op basis van gedeelde interesses. Daarbij is het effectief, omdat het inspeelt op het word-of-mouth principe. Echter is het instrument in het algemeen niet krachtiger dan andere advertentievormen. Ook is het niet duidelijk noch bewezen dat influencermarketing leidt tot het genereren van nieuwe klanten. Tot slot is het effect van influencermarketing erg laag op het moment dat een influencer er openlijk voor uitkomt dat hij of zij gesponsord wordt. Hieruit blijkt dat influencermarketing een effectief middel kan zijn, maar dat het niet voor elk bedrijf of doeleinde inzetbaar is. Dit blog is, als opdracht binnen de minor Internetmarketing Tools van de Haagse Hogeschool, geschreven door Annabel van Steen (www.linkedin.com/in/annabel-van-steen)