E-Books

Balanced Scorecard voor Online Presence

Meten, monitoren en sturen van doelstellingen en online activiteiten is essentieel voor een effectieve website of webshop. Maar dan is het wel nodig om te weten waarop er gemonitord of wat er gemeten moet worden. Het boek Balanced Scorecard voor Online Presence gaat in op de manier waarop de unieke KPI’s (Key Performance Indicators) voor de website ontwikkeld kunnen worden. Meten, monitoren en sturen van doelstellingen en online activiteiten is essentieel voor een effectieve website of webshop. Maar dan is het wel nodig om te weten waarop er gemonitord of wat er gemeten moet worden. Het boek Balanced Scorecard voor Online Presence gaat in op de manier waarop de unieke KPI’s (Key Performance Indicators) voor de website ontwikkeld kunnen worden.

Het vaststellen van KPI’s voor een website is relevant om de effectiviteit van de website te meten en ook om vast te kunnen stellen welke optimalisatie van de website nodig is. Met het boek Balanced Scorecard voor Online Presence worden stapsgewijs de juiste KPI’s voor de website vastgesteld. Het boek is te downloaden.

Bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, webshop

Webshop

Om succesvol een webshop te starten, zullen er zowel strategische als tactische keuzes moeten worden gemaakt. Bijvoorbeeld: voor wie is de webshop bedoeld? Wie is de doelgroep? Welke producten moeten er worden aangeboden? Welke service moet er worden aangeboden? Op welke manier kan de webshop worden gepositioneerd? Welke doelstellingen zijn er voor de webshop? Wordt er duurzaam geleverd? Dan moet er nagedacht worden over het verpakkingsmateriaal en over de bezorging. Wordt er gratis geleverd? Wordt de levering uitbesteed? Het starten van een webshop lijkt zo eenvoudig, maar om een webshop levensvatbaar te maken, is er allereerst veel denk- en rekenwerk nodig.

Het boek Webshop gaat in op de vele aspecten die te maken hebben met het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een webshop. Er worden methoden en technieken aangereikt om te kunnen komen tot een idee en om de eerste gedachten voor een webshop vorm te geven. Er wordt aangereikt welke strategische beslissingen van belang zijn om het idee af te stemmen op de beoogde doelgroep en er worden heel praktische onderdelen besproken zoals het afleverproces van producten. Het boek heeft een strategische invalshoek voor het ontwerpen van een webshop en een praktische toepasbare invalshoek voor het ontwikkelen en implementeren van een webshop. Alle aspecten die te maken hebben met het organiseren en beheren van een webshop komen aan de orde.

Tutor | Marketingcommunicatie, de essentie

Tutor | Marketingcommunicatie, de essentie is een interactief digitaal product dat op innovatieve wijze de wereld van marketingcommunicatie introduceert. Het platform legt goed uit op welke manier de strategie kan worden gekozen om effectieve marketingcommunicatie te ontwikkelen. Marketingcommunicatie, de essentie integreert de offline en online media en communicatie-instrumenten. Dit boek is te bestellen via de uitgever Pearson.

Pasta model dat gebruikt kan worden met operationele planning

PASTA-Model

Het PASTA-Model is een methode voor operationele planning. Het PASTA-Model kan heel goed worden gebruikt wanneer er een marketingcommunicatieplan moet worden ontwikkeld bijvoorbeeld. De strategische fase in het model geeft een goed handvat voor het ontwikkelen van de strategie. Het gaat daarbij om vier keuzes die gemaakt moeten worden, die ook nog op elkaar afgestemd horen te zijn. De keuzes zijn: het kiezen van een doelgroep, het kiezen van de value propositie (aanbod), het kiezen van doelstellingen en het kiezen van de positionering.

Designing by Aim

Designing by Aim

Bij het ontwikkelen en ontwerpen van een website zin er twee stromingen. De ene stroming gaat uit van het centraal zetten van de gebruikers en een andere stroming gaat uit van het aanbod en doel van een organisatie voor een website. In het e-book Designing by Aim wordt er uitgegaan van de tweede stroming. Nadat de uitgangspunten zijn vastgelegd, kan er gekeken wat de meest relevante indicator is voor het ontwerp van de website. Daaraan verbonden kunnen de contentelementen worden gekozen.