Webshop

Bij het starten van een webshop moeten er veel keuzes worden gemaakt en om succesvol te kunnen zijn, zullen er zowel strategische als tactische beslissingen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld: voor wie is de webshop bedoeld? Wie is de doelgroep? En hoe kan ik die doelgroep bereiken? Welke producten moeten er worden

aangeboden? Met welke service? Op welke manier kan de webshop worden gepositioneerd? Welke doelstellingen zijn er voor de webshop? Wordt het een duurzame webshop? Dat zal inhouden dat er nagedacht moet worden over het verpakkingsmateriaal en over de bezorging. De levering van de producten is ook een onderwerp om besluiten over te nemen: gratis levering? Levering in eigen beheer?  Welke betaalmethoden moeten er in de webshop worden opgenomen? Het starten van een webshop lijkt zo eenvoudig, maar om een webshop levensvatbaar te maken, is er allereerst veel denk- en rekenwerk nodig.

Het boek Webshop gaat in op de vele aspecten die te maken hebben met het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van een webshop. Aan de hand van dit boek kunnen de meeste elementen die essentieel zijn voor een webshop worden ingevuld. Er worden methoden en technieken aangereikt om te kunnen komen tot een idee en om de eerste gedachten voor een webshop vorm te geven. Er wordt aangereikt welke strategische beslissingen van belang zijn om het idee af te stemmen op de beoogde doelgroep en er worden heel praktische onderdelen besproken zoals het afleverproces van producten. Het boek heeft een strategische invalshoek voor het ontwerpen van een webshop en een praktische toepasbare invalshoek voor het ontwikkelen en implementeren van een webshop. Alle aspecten die te maken hebben met het organiseren en beheren van een webshop komen aan de orde.