Voorbereidend Werk

Wij doen het voorbereidende werk, zodat ú beslissingen kunt nemen.

Elke organisatie staat telkens weer op kruispunten. Of het nu gaat om beslissingen ten aanzien van het distributiesysteem, de productrange, de positionering in de markt, de online marketing of welk ander onderwerp dan ook… In alle gevallen moet er, vroeg of laat, een knoop worden doorgehakt. Linksaf, rechtsaf of rechtdoor. Of, bijvoorbeeld: een klein stukje terug en een heel andere weg inslaan.

P1019581bHet kiezen van de juiste richting vereist overzicht. Overzicht van de (veranderende) omgeving én van de diverse mogelijke routes, waardoor u kunt zien welke gevolgen een beslissing kan hebben. En u met overtuiging de juiste afslag kunt kiezen.

Het bieden van dat overzicht is het specialisme van Voorbereidend Werk. Wij verzamelen relevante onderzoeksgegevens, trends en cijfers, analyseren ze en brengen ze in kaart, zodat u kunt inschatten wat een bepaalde verandering concreet betekent voor de service die uw klanten van u mogen verwachten. Of zodat u de kosten en baten van de diverse opties rationeel kunt afwegen. `

U mag Voorbereidend Werk beschouwen als cartograaf van managementvraagstukken. Een cartograaf die zorgt dat u geen kansen over het hoofd ziet èn die u al het voorbereidende werk verricht dat nodig is voor het weloverwogen nemen van managementbeslissingen.

Onze werkwijze is eenvoudig. U schakelt ons in op projectbasis. Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt. Meer weten? Mail theo.zweers@gmail.com voor meer informatie of bel 06 14164304.